עמוד 1 מתוך 1

אילו סיומות מורשות בצירוף קבצים?

פורסם: 06/07/2012 ב-23:44:34
על ידי sagisi7
שלום לכולם.

אי פעם הגולשים שלכם באתר רצו לצרף קובץ אך לא ידעו אילו סיומות של קבצים מורשים מותר להעלות?
עכשיו אפשר לעשות זאת, על ידי שינויים קלים בקבצים בפחות מ-5 דקות!

פתח:
styles/prosilver/template/posting_attach_body.html


חפש:

קוד: בחר הכל

<p>{L_ADD_ATTACHMENT_EXPLAIN}</p>


הוסף אחרי:

קוד: בחר הכל

<p>{L_ALLOWED} {L_EXTENSION}:<!-- BEGIN allowed_extension --><!-- IF not allowed_extension.FIRST -->,<!-- ENDIF --> <acronym style="cursor:help;" title="{L_ALLOWED} {L_FILESIZE}: {allowed_extension.FILESIZE} {L_KB}">{allowed_extension.EXTENSION}</acronym><!-- END allowed_extension --></p>


פתח:
posting.php

חפש:

קוד: בחר הכל

// Attachment entry


הוסף אחרי:

קוד: בחר הכל

// Allowed extension list
$allowed_extensions = $cache->obtain_attach_extensions($forum_id);
unset($allowed_extensions['_allowed_']);
ksort($allowed_extensions);
$first_extension = true;
foreach($allowed_extensions as $ext => $vals)
{
if($vals['max_filesize'] == 0)
{
  $vals['max_filesize'] = min(
   eval('return ' . str_replace(array('k','m','g'), array('*1024','*1048576','*1073741824'), strtolower(trim(ini_get('upload_max_filesize')))) . ';'),
   eval('return ' . str_replace(array('k','m','g'), array('*1024','*1048576','*1073741824'), strtolower(trim(ini_get('post_max_size')))) . ';')
  );
}
$template->assign_block_vars('allowed_extension', array(
  'FILESIZE' => number_format($vals['max_filesize'] / 1024, 2),
  'EXTENSION' => $ext,
  'FIRST'  => $first_extension)
);
$first_extension = false;
}פתח:
includes/ucp/ucp_pm.php


חפש:

קוד: בחר הכל

global $user, $template, $phpbb_root_path, $auth, $phpEx, $db, $config


הוסף אחרי:

קוד: בחר הכל

, $cache


חפש:

קוד: בחר הכל

compose_pm($id, $mode, $action);


הוסף אחרי:

קוד: בחר הכל

    // Allowed extension list
    $allowed_extensions = $cache->obtain_attach_extensions(false);
    unset($allowed_extensions['_allowed_']);
    ksort($allowed_extensions);
    $first_extension = true;
    foreach($allowed_extensions as $ext => $vals)
    {
     if($vals['max_filesize'] == 0)
     {
      $vals['max_filesize'] = min(
       eval('return ' . str_replace(array('k','m','g'), array('*1024','*1048576','*1073741824'), strtolower(trim(ini_get('upload_max_filesize')))) . ';'),
       eval('return ' . str_replace(array('k','m','g'), array('*1024','*1048576','*1073741824'), strtolower(trim(ini_get('post_max_size')))) . ';')
      );
     }
     $template->assign_block_vars('allowed_extension', array(
      'FILESIZE' => number_format($vals['max_filesize'] / 1024, 2),
      'EXTENSION' => $ext,
      'FIRST' => $first_extension)
     );
     $first_extension = false;
    }


---------------

סיימתם? מעולה!
רעננו את תבניות העיצוב והמטמון, התחברו אל הפורום - ובעת צירוף הקבצים, יופיעו הסיומות המורשות!

* תמונת המחשה מצורפת למדריך זה.
* שימו לב שלא העתקתי מתוך מוד, אלא זה מדריך בפני עצמו.