עמוד 1 מתוך 1

כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-17:18:02
על ידי Topix
התקנתי את המוד Ultimate Points, וכמו כול מוד אחר שאני מתקין - אני לא יודע כיצד מפעילים אותו!
אחרי שאני מתקין אותו אני לא אמור לראות את הדברים שהוא עושה? כול המערכת שלי נשארה אותו הדבר כאילו לא עשיתי כלום!
העליתי אותו באמצעות אוטו-מוד, כול הקבצים הועלו כמו שצריך (לאחר שערכתי בעצמי את העריכות שיש לתקן), ומה אני אמור לעשות כרגע על מנת לראות את המוד?
בתוך האוטו-מוד אני יכול לראות את הפרטים שלו, וגם משהו שנקרא "הוראות עשה זאת בעצמך לאחר ההתקנה", השערה שלי שזה קשור לדבר הזה, אך אינני מצליח להבין מה לעשות!
הנה מה שכתוב בפסקה הזו :

Finally run the database installation by calling root/install_ultimate_points.php from your web browser. Please delete this file after the successful installation. Basic settings, permissions and modules will be created during the installation.

After you are done with the installation, please go to your ACP and check all the settings.

(בנוסף אשמח אם מישהו שהוריד את המוד המדובר יוכל לעזור לי להבין מה לעשות כעת..)

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-17:28:08
על ידי alex542
נגיד והאתר שלך:
http://www.site.com

אז תעבור לקישור:
http://www.site.com/install_ultimate_points.php
זה לצורך התקנה חיצונית.

לאחר מכן בלוח הבקרה למנהל הראשי אמורה להופיע בכרטיסה בשם מודים הגדרות מוד נקודות יכול להיות רשום באנגלית או בעברית ששם נמצאות ההגדרות הכלליות של המוד.
לעריכת נקודות לאשכול וכו' יש צורך להיכנס להגדרות כל פורום בנפרד ולהגדיר ערכי הניקוד וכו'.

*אם יש לך עיצוב שהוא לא ברירת המחדל תדאג שהמוד הותאם אליו.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-17:57:48
על ידי Topix
עשיתי מה שאמרתה וזה בעיקרון עבד, יש לי 2 בעיות כעת :
1). כול המוד באנגלית! גם מה שמוצג למשתמש, גם ההגדרות שלי, גם המדריכים... פשוט הכול באנגלית וזה לא כמו שתואר באשכול המוד, לכן אולי זה קשור להגדרה כולשהיא שתוכל לעזור לי להגדיר אותה כמו שצריך..).
2). ככול הניראה המוד אינו מותאם לעיצוב שלי :( עשיתי על העיצוב שלי וזה לא מראה שום דבר חדש, אך כאשר עשיתי על עיצוב ברירת המחדל של phpBB זה עובד. כיצד אני יכול לגרום למוד לעבוד אצלי בעיצוב?

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-19:10:00
על ידי alex542
1)כנראה שהתקנת ערכת השפה לא נרשמה בקובץ ההתקנה לכן אתה צריך להעביר ידנית את התרגום שנמצא במוד בהתאם למערכת.
2)אחרי שאתה מתאים לעיצוב שלך צריך לרענן תבניות וערכת נושא.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-19:22:06
על ידי Topix
1). איך עושים את זה? (כיצד מעבירים ידנית את הקבצים? ומהם הקבצים הנחוצים?).
2). איך עושים את זה? (כיצד מתאימים לעיצוב שלי?).

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-19:46:50
על ידי alex542
1)במוד יש תיקיית root ובתוכה language ואז מופיעה התיקייה he שאנחנו צריכים את התוכן של התיקיה להעביר ל:
http://www.site.com/language/he/

2)אם ההתקנה דרך אוטומוד אז אפשר להיכנס לפרטים של המוד דרך הכרטיסיה של אוטומוד בניהול ואז למטה יש אפשרות להתאים לעיצוב אחר.
*אם זה לא מעביר את קבצי העיצוב שצריך אז כך אותם מהמוד מעיצוב ברירת המחדל ותעביר בהתאמה כמו בסעיף 1 לאחסון למקום המתאים.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 19/02/2014 ב-20:35:01
על ידי Topix
1). נפתר לחלוטין. אני מודה לך :D
2). ההתקנה דרך אוטומוד עושה בעיות כעת. איזה קבצים צריך להעביר? אני יעשה את זה באופן ידני, אך עלי לדעת מה להעביר.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-06:54:24
על ידי alex542
אתה לוקח תקבצים מultimate_points_1.0.6\root\styles\prosilver
ומעביר אותם באחסון לעיצוב שאתה רוצה להתאים לדוגמא:
styles\alpha

אם בצעתה דרך אוטומוד התאמה לעיצוב אז תבדוק שכל העריכות בוצעו כראוי לפי:

קוד: בחר הכל

<open src="styles/prosilver/template/index_body.html">
         <edit>
            <find><![CDATA[<!-- IF NEWEST_USER -->
   <h3>{L_STATISTICS}</h3>
   <p>{TOTAL_POSTS} &bull; {TOTAL_TOPICS} &bull; {TOTAL_USERS} &bull; {NEWEST_USER}</p>
<!-- ENDIF -->]]></find>
            <action type="after-add"><![CDATA[
            
<!-- Start Ultimate Points -->
<!-- IF S_DISPLAY_POINTS_STATS -->
<h3>{L_POINTS_STATISTICS}</h3>
<p>{TOTAL_POINTS_USER} &bull; {TOTAL_BANK_USER} &bull; {TOTAL_BANK_POINTS} <!-- IF S_DISPLAY_LOTTERY--> &bull; {LOTTERY_TIME} <!-- ENDIF --></p>

<!-- IF S_DISPLAY_INDEX -->
<h3>{L_POINTS_MOST_RICH_USERS}</h3>
<p><!-- BEGIN rich_user --><!-- IF not rich_user.S_FIRST_ROW --> &bull; <!-- ENDIF -->{rich_user.USERNAME} ({rich_user.SUM_POINTS} {rich_user.SUM_POINTS_NAME})<!-- END rich_user --></p>
<!-- ENDIF -->
<!-- ENDIF -->
<!-- End Ultimate Points -->]]></action>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/template/memberlist_view.html">
         <edit>
            <find><![CDATA[         <dt>{L_JOINED}:</dt> <dd>{JOINED}</dd>
         <dt>{L_VISITED}:</dt> <dd>{VISITED}</dd>]]></find>
            <action type="after-add"><![CDATA[         <!-- Start Ultimate Points -->
         <!-- IF USE_POINTS -->
            <dt>{L_POINTS_CASH_ON_HAND}:</dt>
            <dd><!-- IF U_LOCKED --><b>{L_POINTS_LOCKED}</b><!-- ELSE -->{U_POINTS1} <!-- IF USE_IMAGES_POINTS --><img src="{T_THEME_PATH}/images/money.png" width="11px" height="11px" alt="" /><!-- ELSE -->{P_NAME}<!-- ENDIF --><br /><a href="{U_POINTS_DONATE}">{L_DONATE}</a> <a href="{U_POINTS_MODIFY}">{L_MOD_USER_POINTS}</a><!-- ENDIF --></dd>
         <!-- IF USE_BANK -->
            <!-- BEGIN has_account -->
            <dt>{L_BANK_BALANCE}:</dt>
            <dd><!-- IF U_BLOCKED --><b>{L_POINTS_LOCKED}</b><!-- ELSE --> {BANK_GOLD} <!-- IF USE_IMAGES_POINTS --><img src="{T_THEME_PATH}/images/money.png" width="11px" height="11px" alt="" /><!-- ELSE -->{P_NAME}<!-- ENDIF --><br /><a href="{U_BANK_MODIFY}">{L_MOD_USER_BANK}</a><!-- ENDIF --></dd>
            <!-- END has_account -->
            <!-- BEGIN no_account -->
            <dt>{L_BANK_BALANCE}:</dt>
            <dd>{no_account.BANK_NO_ACCOUNT}</dd>
            <!-- END no_account -->
         <!-- ENDIF -->
         <!-- ENDIF -->
         <!-- End Ultimate Points -->
]]></action>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/template/overall_header.html">
         <edit>
            <find><![CDATA[            <li class="icon-faq"><a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}">{L_FAQ}</a></li>]]></find>
            <action type="before-add"><![CDATA[            <!-- Start Ultimate Points -->
            <!-- IF S_POINTS_ENABLE -->
            <li class="icon-points"><a href="{U_POINTS}" title="{L_POINTS_EXPLAIN}">{POINTS_LINK}<!-- IF S_USER_LOGGED_IN and S_USE_POINTS --> [ {USER_POINTS} ] <!-- ENDIF --></a></li>
            <!-- ENDIF -->
            <!-- End Ultimate Points -->
]]></action>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/template/viewtopic_body.html">
         <edit>
            <find><![CDATA[      <!-- IF postrow.POSTER_POSTS != '' --><dd><strong>{L_POSTS}:</strong> {postrow.POSTER_POSTS}</dd><!-- ENDIF -->
      <!-- IF postrow.POSTER_JOINED --><dd><strong>{L_JOINED}:</strong> {postrow.POSTER_JOINED}</dd><!-- ENDIF -->]]></find>
            <action type="after-add"><![CDATA[      <!-- Begin Ultimate Points -->
      <!-- IF USE_POINTS --><dd><strong>{L_POINTS_CASH_ON_HAND}:</strong> <!-- IF postrow.POSTER_LOCK -->{L_POINTS_LOCKED}<!-- ELSE -->{postrow.POSTER_POINTS} <!-- IF USE_IMAGES_POINTS --><img src="{T_THEME_PATH}/images/money.png" width="11px" height="11px" alt="" /><!-- ELSE -->{P_NAME}<!-- ENDIF --><!-- IF not postrow.S_IS_OWN_POST and S_USER_LOGGED_IN --><br /><a href="{postrow.U_POINTS_DONATE}">{postrow.L_DONATE}</a><!-- ELSE --><br /><!-- ENDIF --><a href="{postrow.U_POINTS_MODIFY}">{postrow.L_MOD_USER_POINTS}</a><!-- ENDIF --></dd>
      <!-- IF USE_BANK --><!-- IF postrow.BANK_ACCOUNT --><dd><strong>{L_BANK_TITLE_MAIN}:</strong><!-- IF postrow.POSTER_BANK_LOCK --> {L_POINTS_LOCKED}<!-- ELSE --> {postrow.BANK_GOLD} <!-- IF USE_IMAGES_POINTS --><img src="{T_THEME_PATH}/images/money.png" width="11px" height="11px" alt="" /><!-- ELSE -->{P_NAME}<!-- ENDIF --><br /><a href="{postrow.U_BANK_MODIFY}">{postrow.L_MOD_USER_POINTS}</a><!-- ENDIF --></dd><!-- ENDIF --><!-- ENDIF --><!-- ENDIF -->
      <!-- End Ultimate Points -->]]></action>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/theme/bidi.css">
         <edit>
            <find><![CDATA[/* Icon images
---------------------------------------- */
.rtl .sitehome,]]></find>
            <inline-edit>
               <inline-find><![CDATA[.rtl .sitehome,]]></inline-find>
               <inline-action type="after-add"><![CDATA[ .rtl .icon-points,]]></inline-action>
            </inline-edit>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/theme/buttons.css">
         <edit>
            <find><![CDATA[.sitehome, .icon-faq, .icon-members, .icon-home, .icon-ucp, .icon-register, .icon-logout,
.icon-bookmark, .icon-bump, .icon-subscribe, .icon-unsubscribe, .icon-pages,]]></find>
            <inline-edit>
               <inline-find><![CDATA[, .icon-search]]></inline-find>
               <inline-action type="after-add"><![CDATA[, .icon-points]]></inline-action>
            </inline-edit>
         </edit>
      </open>

      <open src="styles/prosilver/theme/colours.css">
         <edit>
            <find><![CDATA[.icon-search               { background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/icon_search.gif"); }]]></find>
            <action type="after-add"><![CDATA[.icon-points               { background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/icon_points.gif"); }]]></action>
         </edit>
      </open>

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-14:30:50
על ידי Topix
את כול הקבצים שיש בתקיית prosilver להעביר לתיקיית העיצוב שלי?
העברתי רק את הקבצים שהועברו לשם מהמוד הספיציפי וזה לא עבד..
להעביר את כול הקבצים? כולל מה שלא קשור למוד?

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-15:45:43
על ידי or123111
Topix כתב:את כול הקבצים שיש בתקיית prosilver להעביר לתיקיית העיצוב שלי?
העברתי רק את הקבצים שהועברו לשם מהמוד הספיציפי וזה לא עבד..
להעביר את כול הקבצים? כולל מה שלא קשור למוד?

כן, אבל לא את התיקיות, אלא מה שיש בפנים.
כמובן אל תשכח לערוך את הקבצים.

בהצלחה.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-15:53:46
על ידי Topix
אני ממש לא מבין את זה.
איך אני יכול להוציא את כול מה שיש בעיצוב מסוים ולהכניס אותו לעיצוב אחר? זה לא יגרום לעיצוב האחר להיות כמו העיצוב שממנו הכנסתי את הקבצים? הרי יהיה יש שם בדיוק מה שהיה בעיצוב הקודם..
ואיזה עריכות צריך לעשות? בדקתי את העריכות שאלכס נתן לי כאן למעלה וכולם כמו שצריך.. האם צריך לבצע עריכות נוספות והיכן לבצעם?
ואני זקוק להסבר אילו קבצים בדיוק להעביר? והאם להעביר אותם בהתאמה כמו תמיד?

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-16:44:11
על ידי alex542
תבצע רענון תבניות,סגנונות וערכת תמונות.

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-18:36:49
על ידי Topix
אבל אני עדיין לא מבין אילו קבצים להעלות? אילו להחליף? אילו לערוך?
ניסיתי להעלות לעיצוב שלי את הקבצים המיוחדים של המוד הספיציפי הזה, ישר מתקיית prosilver של העיצוב בשרת שלי, ולאחר רענון תבניות, ערכת תמונות, וסגנונות בפורום שלי, עדיין לא רואים שום דבר חדש!
(יש לציין שניסיתי להעביר לעיצוב prosilver והכול עובד כמו שצריך! רק מהעיצוב שהכינו במיוחד בשבילי לא רואים שום דבר חדש!).

אז עשיתי את הכול נכון?
אם לא, אז מה אני אמור לעשות כעת? באילו קבצים לטפל?
אם כן, למה זה לא הסתדר? צריך לערוך משהו? לתקן משהו?

Re: כיצד מפעילים מוד?

פורסם: 20/02/2014 ב-22:58:00
על ידי Topix
אוקי אז פתרתי את הבעיות שלי בנושא הזה :D כעת המוד פועל כהלכה, תודה לכם :D